Etapy kupna nieruchomości w Grecji

Podstawa prawna przy przeprowadzeniu transakcji nabycia w Grecji.

Rejestracja własności nieruchomości w Grecji jest procesem całkowicie przejrzystym, weryfikowalnym i podlegającym ustawodawstwu publicznemu zarówno Grecji, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, której Grecja jest pełnoprawnym członkiem od stycznia 1981 roku.

 

Warunki zakupu nieruchomości w Grecji dla osoby nieposiadającej obywatelstwa greckiego:

 

• Przygotowanie ogólnego pełnomocnictwa u notariusza greckiego, przy obowiązkowej obecności tłumacza przysięgłego. Na podstawie tego pełnomocnictwa prawnik upoważniony jest do wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Klient nie jest więc w żaden sposób obciążony procedurami biurokratycznymi.

 

• Prawnik działający w imieniu klienta i reprezentujący jego interesy przeprowadza procedurę nadania klientowi nr NIP oraz otwiera mu rachunek bankowy na terenie Grecji.

 

Przeprowadza także szczegółową analizę prawną dokumentów w Państwowym Rejestrze Nieruchomości, odnośnie obiektu przeznaczonego do zakupu przez klienta, pod kątem braku jakichkolwiek obciążeń, zastawów, posiadania umowy itd. Raport z tych działań, poświadczony podpisem, prawnik składa na piśmie klientowi.

 

Prawnik składa także deklarację podatkową w wydziale kontroli podatkowej, od nabycia nieruchomości (NNP). Stawka NNP wynosi obecnie 3,09% (nie zaś 10%, jak obowiązywało przed 01.01.2014 rokiem), na obiekty od inwestora, posiadające pozwolenie na budowę, wydane przed 01.01.2006 rokiem, a 23% - w przypadku gdy pozwolenie na budowę wydane zostało po tym terminie. Jeśli nieruchomość nabyta zostanie od właściciela prywatnego, podatek niezależnie od daty budowy budynku wyniesie 3,09%.

 

Obie strony podpisują główną umowę kupna-sprzedaży w obecności notariusza i tłumacza. Następnie prawnik rejestruje nabytą nieruchomość w Rejestrze Nieruchomości. Jest to etap ostatni i stanowi obowiązkową i integralną część umowy kupna-sprzedaży, dotyczącej zakupu nieruchomości przez obcokrajowca.

 

Kupujący, po podpisaniu umowy głównej, otrzymuje pełen zestaw dokumentów, przetłumaczonych na język polski, pozwolenie na budowę, dokument dotyczący energii, plan obiektu oraz mapę topograficzną.

 

Wszelkich informacji udziela dział prawny Grekodom Development.

Subskrypcja newslettera