Zakup nieruchomości w Grecji na wynajem

Jeżeli nabyliście Państwo nieruchomość w Grecji, ale nie planujecie mieszkania w niej na stałe, najkorzystniejszym sposobem uzyskania z niej dodatkowego dochodu, jest jej wynajęcie. Kupno, a następnie dzierżawa nieruchomości w Grecji, stają się obecnie współczesną europejską tendencją. Zainwestowane w zakup domu środki, można w ten sposób szybko odzyskać. Nasza firma bierze na siebie wszelkie sprawy związane z poszukiwaniem wynajmujących oraz formalności - podpisanie umowy, przekazywanie Państwu pieniędzy z wynajmu oraz opiekę nad nieruchomością. Sezon plażowy w Grecji, a w szczególności, na Półwyspie Chalkidiki zaczyna się w kwietniu, kończy zaś w październiku. Wiele osób chce więc wynajmować nieruchomość przez cały rok. Wysokość wynajmu zależy od wielu czynników, w tym od typu nieruchomości, okresu wynajmu, pór roku, odległości do morza. Średnia, przykładowa wartość rocznego wynajmu piętrowego domu z niewielkim ogródkiem i niedaleko morza, wynosi 10.000 euro lub 150 euro za dzień, w przypadku najmu krótkoterminowego. Wynajęcie mieszkanie nad morzem latem to koszt 40-55 euro dziennie. Eksperci twierdzą, że ceny na nieruchomości w Grecji są obecnie stabilne, a na ich obniżenie nic nie wskazuje. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie będzie rosnąć wraz z zainteresowaniem klientów i liczbą lokalnych inwestycji.

 

INFORMACJE OGÓLNE (dla wynajmujących i najemców)

 

  1. Wynajęcie mieszkania.

- Minimalna długość wynajmu wynosi 3 lata i powinna być odpowiednio udokumentowana.

- W przypadku wynajmu mieszkań dla rodzin, pożądane jest, by w umowie figurowały także dane współmałżonka.

- W przypadku wynajmu mieszkań studentom, zalecane jest podpisanie umowy z rodzicami, gwarantującej należne opłaty i pozostałe ew. wydatki.

- Nawet jeśli umowa pisemna zawarta została na krótszy termin, właściciel i dzierżawca wiążą się zobowiązaniami na minimum trzy lata.

- Jeśli właściciel i najemca w umowie najmu określą jej krótszy okres (np, 8 miesięcy, 1 rok, itp) i najemca przekazuje nieruchomość w stanie zgodnym z umową, to zaleca się, by wynajmujący pisemnie potwierdził, iż nie zgłasza żadnych roszczeń odnośnie pozostałego terminu najmu.

- Okres najmu może być zmieniony tylko w umowie notarialnej, za zgodą obu stron, jednak nie później, niż po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia najmu.

- Po upływie trzech lat, właściciel ma prawo żądania wydania nieruchomości i najemca wówczas zobowiązany jest ją opuścić.

- Podczas okresu 3 lat trwania najmu, właściciel nie ma prawa do korzystania z nieruchomości.

- Wysokość kwoty najmu ustalają obie strony w wyniku porozumienia. Może ona także ulec korekcie w późniejszym czasie.

- Nie należy określać w umowie kwoty mniejszej, niż została uzgodniona, ponieważ stanowi to przestępstwo skarbowe. Prócz tego jest niekorzystne dla właściciela, gdyż lokator, zgodnie z prawem, będzie zobowiązany do płacenia kwoty wyłącznie zawartej w umowie, pomimo umowy ustnej z właścicielem.

- Dochód z najmu podlega opodatkowaniu.

- W kwestii opłat za elektryczność i wodę, zaleca się by najemca zawierał z tymi firmami umowy samodzielnie. W przypadku Electricity Corporation (ΔΕΗ), właściciel nigdy nie zostanie obciążony ew. zaległościami najemcy. Zaś w przypadku Water Supply Corporation, do odpowiedzialności za ew. długi pociągany jest właściciel lokalu, dlatego zaleca się, by monitorował on na bieżąco, czy lokator nie posiada zaległości w opłatach za wodę.

- Po podpisaniu umowy najmu, zawsze w charakterze gwarancji wnosi się sumę w wysokości jednej albo dwóch miesięcznych opłat najmu. Kwota ta nigdy nie powinna zaliczać się na poczet bieżących opłat za najem, bowiem jej celem jest gwarancja zapłaty za ew. inne rachunki, wydatki, bądź uszkodzenia. Kwota ta, zwracana jest lokatorowi bez naliczania jakichkolwiek procentów, o ile tylko właściciel potwierdzi brak zadłużeń (elektryczność, woda, gaz) oraz szkód w lokalu.

- Istniejące w nieruchomości uszkodzenia, usterki sprzętów itd. powinny być opisane w umowie na samym początku, podobnie jak stan techniczny lokalu lub brak w nim jakichkolwiek braków i uszkodzeń, w celu późniejszego uniknięcia ew. konfliktów.

- Wysokość kwoty najmu oraz kosztów bieżących (prąd, woda, gaz) mogą być wymagane w sądzie. Do ich ustalenia może być potrzebna pomoc prawnika. Procedura taka nie trwa długo. Koszt zależy od wysokości czynszu i całości zadłużenia.

- Nie otrzymanie należnej kwoty najmu, może zostać zgłoszone do urzędu skarbowego. Wówczas właściciel nie płaci podatku, zaś koszt ten poniesie po pewnym czasie najemca, gdyż kwoty te uzyskają status dochodów publicznych.

 

2. Wynajęcie nieruchomości wakacyjnej

(minimalna powierzchnia 40 m)

- Umowa zawierana jest pisemnie.

- Minimalny okres najmu to jeden miesiąc.

- Nie jest wymagane specjalne pozwolenie (JEOT) Greckiej Organizacji Turystyki.

- Nie jest wymagane zgłoszenie w urzędzie skarbowym.

- Umowa najmu, z danymi prywatnymi i NIP dzierżawcy zgłaszana jest w wersji elektronicznej do urzędu podatkowego. Jeśli dzierżawca jest cudzoziemcem, a okres najmu wynosi do trzech miesięcy, to NIP nie jest wymagany, zgłasza się jedynie nr dokumentu osobistego i miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy właściciel ma na celu wynajmowanie mieszkania klientom na krótsze terminy, niezbędne jest zgłoszenie do urzędu podatkowego.

 

3. Wynajem umeblowanych apartamentów

(minimalna powierzchnia 80 m)

- Umowa zawierana jest pisemnie.

- Minimalny okres najmu wynosi jeden miesiąc, maksymalny okres 3 miesiące.

- Możliwe jest zawarcie umowy najmu na okres krótszy, np. tydzień, jednak w takim przypadku wymagane jest specjalne pozwolenie od (JEOT), Greckiej Organizacji Turystyki.

- Nie jest wymagane zgłoszenie w urzędzie skarbowym.

- Zarówno w przypadku najmu tygodniowego, jak i comiesięcznego, łączny okres najmu nie może przekraczać trzech miesięcy w jednym roku.

W przypadku najmu mieszkań wakacyjnych lub umeblowanych apartamentów, zabronione jest wynajęcie dwóch nieruchomości od jednego właściciela. Kwoty najmu podlegają opodatkowaniu.

4. Najem pomieszczeń o przeznaczeniu użytkowym.

- Minimalna długość najmu pomieszczeń o przeznaczeniu użykowym wynosi 3 lata i powinna być udokumentowana.

- Nawet jeśli umowa pisemna zawarta została na krótszy termin, właściciel i dzierżawca wiążą się zobowiązaniami na minimum trzy lata. Strony mogą rozwiązać umowę najmu i zawrzeć drugą, za porozumieniem stron, z potwierdzeniem autentyczności podpisów przez odpowiednie instytucje państwowe.

- Po upływie 18 miesięcy właściciel ma prawo zażądać zwrotu nieruchomości do celów prywatnych, tzn. zawodowego wykorzystania nieruchomości przez siebie lub jego dzieci, o ile były prowadzone przez nich takie działania w przeszłości przez minimum 30 miesięcy.

- Po upływie jednego roku dzierżawca może zrezygnować z najmu, uprzedzając o tym fakcie właściciela 3 miesiące wcześniej, opłacając wszystko do dnia wyprowadzki, dodając do tego jedną miesięczną kwotę najmu jako zadośćuczynienie. Wysokość kwoty najmu ustalana jest przez strony na zasadzie porozumienia. Może też ulec korekcie.

- Nie należy określać w umowie kwoty mniejszej, niż została uzgodniona, ponieważ stanowi to przestępstwo skarbowe. Prócz tego jest niekorzystne dla właściciela, gdyż lokator, zgodnie z prawem, będzie zobowiązany do płacenia kwoty wyłącznie zawartej w umowie, pomimo umowy ustnej z właścicielem.

- Dochód z najmu podlega opodatkowaniu.

- W kwestii opłat za elektryczność i wodę, zaleca się by najemca zawierał z tymi firmami umowy samodzielnie. W przypadku Electricity Corporation (ΔΕΗ), właściciel nigdy nie zostanie obciążony ew. zaległościami najemcy. Zaś w przypadku Water Supply Corporation, do odpowiedzialności za ew. długi pociągany jest właściciel lokalu, dlatego zaleca się, by monitorował on na bieżąco, czy lokator nie posiada zaległości w opłatach za wodę.

- Po podpisaniu umowy najmu, zawsze w charakterze gwarancji, wnosi się sumę w wysokości jednej albo dwóch miesięcznych opłat najmu. Kwota ta nigdy nie powinna zaliczać się na poczet bieżących opłat za najem, bowiem jej celem jest gwarancja zapłaty za ew. inne rachunki, wydatki, bądź uszkodzenia. Kwota ta zwracana jest lokatorowi bez naliczania jakichkolwiek procentów, o ile tylko właściciel potwierdzi brak zadłużeń (elektryczność, woda, gaz) oraz szkód w lokalu.

- Istniejące w nieruchomości uszkodzenia, usterki sprzętów itd. powinny być opisane w umowie na samym początku, podobnie jak stan techniczny lokalu, w celu późniejszego uniknięcia ew. konfliktów.

- Wysokość kwoty najmu oraz kosztów bieżących (prąd, woda, gaz) mogą być wymagane w sądzie. Do ich ustalenia może być potrzebna pomoc prawnika. Procedura taka nie trwa długo. Koszt zależy od wysokości czynszu i całości zadłużenia.

- Nie otrzymanie należnej kwoty najmu, może zostać zgłoszone do urzędu skarbowego. Wówczas właściciel nie płaci podatku, zaś koszt ten poniesie po pewnym czasie najemca, gdyż kwoty te uzyskają status dochodów publicznych.

 

Wyżej wymienione przepisy są aktualne na dzień 7 / 4 / 2015.

Subskrypcja newslettera