Wsparcie prawne

Departament prawny firmy Grekodom Development to nowoczesna kancelaria, w której zatrudniamy doskonale wykwalifikowanych prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, posiadajacych bogate doświadczenie, a także tłumaczy.

Pracownicy działu są gotowi do udzielenia wyczerpujących informacji na każdym etapie transakcji, w celu zapewnienia właściwej pomocy prawnej w przygotowaniu niezbędnych dokumentów itp. Mogą także reprezentować Państwa interesy w urzędach, sądach, i pozostałych organach administracji publicznej. Cała dokumentacja, dostarczana jest klientowi, przetłumaczona na język polski. Ponadto tłumacze zatrudnieni w działe prawnym wykonują wszelkiego rodzaju tłumaczenia-zarówno dokumentów dostarczanych następnie do notariusza, jak i tłumaczenia ustne, synchroniczne.

Prawnicy firmy Grekodom Development świadczą kompleksowe usługi prawne zarówno dla dla osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych, inwestujących swoje środki na terenie Grecji.

Biuro Departamentu prawnego znajduje się w Salonikach, współpracujemy także z biurem w Atenach i Moskwie.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

PRAWO - NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANE - INWESTYCJE

• Przeniesienie prawa własności nieruchomości

• Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

• Darowizny od rodziców

• Darowizny pozostałe i przyjęcia spadków

• Zarządzanie nieruchomościami

• Wynajem we współwłasności

• Umowy dotyczące budowy i remontu mieszkań

• Zabezpieczenia majątku

 

PRAWO GOSPODARCZE - FIRMA - BANKOWOŚĆ

• Prawo spółek, statut, rejestracja i obsługa spółek na zasadzie wszystkich form współpracy z kancelariami zagranicznymi, protokoły i obsługa zgromadzeń akcjonariuszy; fuzje, spin-off.

• Prawo dotyczące postępowania upadłościowego, powołanie syndyka, zgromadzenia wierzycieli, plan reorganizacji i zakończenia operacji, odzyskiwanie firmy.

• Profesjonalny wynajem, umowy najmu, odszkodowania, regulacja stawek najmu, wynajem hoteli.

• Umowy handlowe we wszystkich formach partnerstwa biznesowego - spółki joint venture, umowy krajowe i międzynarodowe, misje handlowe, skargi, odszkodowania i rekompensaty.

 

PRAWO PUBLICZNE

• Ustawa podatkowa, opodatkowanie firm i osób prywatnych, międzynarodowe prawo podatkowe.

• Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

• Projekty rządowe, prawo organizacji publicznych i pozarządowych, partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)

• Prawo urbanistyczne

• Prawo leśne i prawo ochrony środowiska

• Prawo energetyczne - energia odnawialna

 

PRAWO MIGRACYJNE

Zezwolenie na pobyt.

Składanie wniosków i udzielanie pomocy prawnej obcokrajowcom, poprzez odpowiednie urzędy i instytucje, wydział ds. migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kompetentne służby migracyjnych oddziałów policji.

 

Rodzaje zezwolenia na pracę:

• Zatrudnienie lub świadczenie niezależnych usług lub robót

• Zatrudnienie sezonowe

• Zarządzanie firmą

• Praca tymczasowa

• Sportowcy – trenerzy

• Członkowie zespołów twórczych i artystycznych

• Pracownicy naukowi

• Członkowie zagranicznych szkół archeologicznych

 

Pozwolenia na pobyt w celu prowadzenia samodzielnej działalności finansowej i gospodarczej:

• Przedsiębiorczość niezależna

• Rozwój działalności inwestycyjnej

 

Pozwolenia na pobyt w szczególnych przypadkach:

• Studiowanie

• Orientacja zawodowa

• Stypendyści - programy specjalne

• Edukacja w szkołach wojskowych

• Edukacja medyczna

• Osoby niezależne finansowo

• Dorosłe dzieci pracowników dyplomatycznych

• Pracownicy misji dyplomatycznych

• Korespondenci zagraniczni

• Duchowni

• Szkoła Athos

• Studia, nauka i praktyka życia zakonnego

• Przewodnicy zorganizowanych grup turystycznych

• Naukowcy

 

Pozwolenia na pobyt z powodów wyjątkowych:

• Względy humanitarne

• Interes publiczny

• Ofiary handlu ludźmi

 

Pozwolenia na pobyt w celu łączenia rodzin:

• Członkowie rodziny - obywatele państw trzecich

• Autonomiczny pobyt członków rodziny - obywateli państw trzecich

• Członkowie rodziny obywatela Grecji lub obywatela Unii Europejskiej

 

Pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony:

• Zezwolenie długoterminowe

• Pozwolenia na wjazd.

• Wiza.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy chcą odwiedzić Grecję, nie potrzebują wizy ani paszportu. Grecja posiada podpisaną podpisała Konwencję z Schengen, w sprawie pozwolenia na wjazd do kraju.

Każda klient firmy Grekodom Development posiada gwarancję otrzymania wysoko wykwalifikowanej i terminowej pomocy prawnej na wszystkich etapach kupna i sprzedaży, najmu, budowy nieruchomości, inwestycji oraz przeprowadzenia procedury zezwalającej na legalny pobyt w Grecji.

Subskrypcja newslettera