Zakup nieruchomości w Grecji

Etapy kupna nieruchomości w Grecji

Podstawa prawna przy przeprowadzeniu transakcji nabycia w Grecji.

Rejestracja własności nieruchomości w Grecji jest procesem całkowicie przejrzystym, weryfikowalnym i podlegającym ustawodawstwu publicznemu zarówno Grecji, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, której Grecja jest pełnoprawnym członkiem od stycznia 1981 roku.

Warunki zakupu nieruchomości w Grecji dla osoby nieposiadającej obywatelstwa greckiego:

  • Przygotowanie ogólnego pełnomocnictwa u notariusza greckiego, przy obowiązkowej obecności tłumacza przysięgłego. Na podstawie tego pełnomocnictwa prawnik upoważniony jest do wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Klient nie jest więc w żaden sposób obciążony procedurami biurokratycznymi.
  • Prawnik działający w imieniu klienta i reprezentujący jego interesy przeprowadza procedurę nadania klientowi nr NIP oraz otwiera mu rachunek bankowy na terenie Grecji.Przeprowadza także szczegółową analizę prawną dokumentów w Państwowym Rejestrze Nieruchomości, odnośnie obiektu przeznaczonego do zakupu przez klienta, pod kątem braku jakichkolwiek obciążeń, zastawów, posiadania umowy itd. Raport z tych działań, poświadczony podpisem, prawnik składa na piśmie klientowi.
  • Prawnik składa także deklarację podatkową w wydziale kontroli podatkowej, od nabycia nieruchomości (NNP). Stawka NNP wynosi obecnie 3,09% (nie zaś 10%, jak obowiązywało przed 01.01.2014 rokiem), na obiekty od inwestora, posiadające pozwolenie na budowę, wydane przed 01.01.2006 rokiem, a 24% - w przypadku gdy pozwolenie na budowę wydane zostało po tym terminie. Jeśli nieruchomość nabyta zostanie od właściciela prywatnego, podatek niezależnie od daty budowy budynku wyniesie 3,09%. Płatność podatku 24% zostaje zawieszona do 31.12.2022 (art. 6, kod VAT, L.2859 / 2000)
  • Obie strony podpisują główną umowę kupna-sprzedaży w obecności notariusza i tłumacza. Następnie prawnik rejestruje nabytą nieruchomość w Rejestrze Nieruchomości. Jest to etap ostatni i stanowi obowiązkową i integralną część umowy kupna-sprzedaży, dotyczącej zakupu nieruchomości przez obcokrajowca.
  • Kupujący, po podpisaniu umowy głównej, otrzymuje pełen zestaw dokumentów, przetłumaczonych na język polski, pozwolenie na budowę, dokument dotyczący energii, plan obiektu oraz mapę topograficzną.

Wszelkich informacji udziela dział prawny Grekodom Development.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty niezbędne do zakupu nieruchomości w Grecji 

Proces nabycia w Grecji nieruchomości jest prosty i szybki. Pełnoprawnym właścicielem lokalu lub domu można stać się już w 10 dni roboczych. Jeśli nawet słyszeli Państwo inne opinie w tej kwestii, to są już one nieaktualne: do czerwca 2011 roku istniał bowiem przepis dotyczący stref przygranicznych, w których na zakup nieruchomości przez cudzoziemca niezbędne było uzyskanie pozwolenia od greckiego Ministerstwa Obrony. Zdobycie go mogło trwać nawet kilka miesięcy, albowiem przygotować trzeba było dużą ilość dokumentów. Teraz sytuacja jest o wiele prostsza, a niezbędne dokumenty ograniczone są do minimum. Należą do nich:

  • aktualny paszport/dowód osobisty;
  • dokument potwierdzający stałe miejsce zamieszkania (dowód osobisty);
  • zaświadczenie z miejsca pracy;
  • kopia deklaracji podatkowej (lub PIT-u), bądź też każda inna informacja o dochodach (informacja z pracy, informacja z banku o stanie konta). Kwota wskazana jako dochód nie koreluje w żaden sposób z wartością wybranej nieruchomości. Są to dane niezbędne do otworzenia rachunku w greckim banku. 

Koszty rejestracji nieruchomości w Grecji

Wydatki związane z rejestracją w Grecji nieruchomości to podatek od przeniesienia praw własności, opłaty za usługi prawne i notarialne, oraz obsługę.

Jeśli wartość nieruchomości  wynosi 100 000 €, to podatek od przeniesienia własności wynosi 3,09%, a koszty są następujące:

-        Honorarium prawnika: 100 000х1,5% = 1500 € (plus VAT 24%) = 1860 €

-        Notariusz: 100 000х1,5% = 1500 € (plus VAT 24%) = 1860 €

-        Podatek od przeniesienia własności: 100 000х3,09% = 3090 €

-        Rejestracja w rejestrze nieruchomości: 100 000х0,5% = 500 €

-        Pośrednik: 100 000х2% = 2 000 € (plus VAT 24%) = 2480 €

Suma ogólna wydatków 9790 € (kwota ta nie może być uznana jako % wartości nieruchomości).

Jeśli wartość katastralna przekracza wartość handlową nieruchomości, to wszelkie koszty obliczane są od wartości katastralnej.

Subskrypcja newslettera