Projekt architektoniczny kompleksów mieszkalnych i niemieszkalnych

Projektowanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, począwszy od etapu, który poprzedza rozpoczęcie budowy, jest procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym wyspecjalizowanej wiedzy i specjalistycznych umiejętności.

 

Tylko z profesjonalnym projektem architektoniczno-budowlanym można rozpocząć budowę nowego obiektu lub przebudowę istniejącego już budynku.

Grekodom Development świadczy usługi w zakresie projektowania budynków mieszkalnych oraz całych osiedli. Projektowanie domów mieszkalnych stanowi proces złożony, obejmujący przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu kanalizacji, ogrzewania, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, klimatyzację i wentylację.

 

Projektowanie i budowa odbywa się w pełnej zgodności z zasadami i przepisami, które pozwolą w kolejnych etapach na eksploatację budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tylko z kompletną i szczegółową dokumentacją projektową dla budynków mieszkalnych i komercyjnych, począwszy od układu architektonicznego oraz planu zakończenia projektu zgodnie z zasadami funkcjonowania systemów budowlanych, można rozpocząć budowę.

 

Projekt budowy zakłada dwa obowiązkowe etapy: projekt wstępny, rysunki techniczne oraz harmonogram wykonania robót. Pierwszy, zawiera dokumenty do dyskusji i uzgodnień pomysłów z architektem, drugi zaś jest podstawą dla firmy budowlanej i zawiera wszelkie ustalenia i zmiany dokonane na etapie wstępnym, przy omówieniu projektu. Tak czy inaczej, obecność projektu zapewnia połączenie i odpowiednie wdrożenie Państwa pomysłów, z sugestiami architektów.

 

Poprzez stworzenie modelu domu 3D, rozwiązań elewacji w czterech widokach oraz w rysunkach technicznych ukazujących budynek w rzutach i przekrojach, architekt uwzględnia niezbędne i możliwe do wykonania wymagania i standardy dla materiałów, sieci technicznych, wentylacji, itp. Następnie, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dobierany jest rodzaj fundamentów (biorąc pod uwagę geologiczne uwarunkowania terenu), obliczanie ścian, sufitów i konstrukcji dachowych. W efekcie tej pracy otrzymujemy profesjonalnie zaprojektowany, wymarzony dom, jaki powstanie w kraju bogów i mitycznych bohaterów.

 

Etapy projektowania

Aby uzyskać rezultat w pełni zgodny z życzeniem klienta, sporządzenie projektu architektonicznego dzielimy na poszczególne etapy:

  • Opracowanie i omówienie z klientem koncepcji architektonicznej budynku.

Klient określa rozmiar domu, główne założenia, ilość i wielkość pomieszczeń itp. Tworzymy więc system funkcjonalnego zagospodarowania przestrzennego budynku.

  • Tworzenie projektu koncepcyjnego

Z jednej strony, jest to etap "narodzin" idei architektonicznej przyszłego domu, z drugiej zaś częściowo opracowana już część, nad którą pracuje się szczegółowo aż do uzyskania pełnowartościowego architektoniczno-budowlanego projektu. Jest to także etap rozplanowania terenu i umiejscowienia na nim domu.

 

  • Opracowanie projektu i dokumentów roboczych

Doprecyzowanie architektonicznego planu projektu (rysunki projektowe, fundamenty, posadzki, stropy, itd.), projektów branżowych, takich jak instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych itp.

Na tym etapie kreatywność musi ustąpić racjonalności, ważne jest bowiem, by wszystkie stosowane w projekcie decyzje były optymalne pod względem kosztów konstrukcji, należy wziąć także pod uwagę dostępne, nowoczesne techniki i materiały.

 

  • Koordynacja projektu w organach nadzorujących

 

  • Uzyskanie pozwolenia na budowę w Grecji

 

  • Autoryzacja i nadzór techniczny

Wymagane w celu minimalizacji ryzyka podczas budowy oraz w celu uniknięcia ryzyka podjęcia błędnych decyzji na etapie projektowania budynków.

Subskrypcja newslettera