Rekonstrukcja budynków na terenie Grecji

Rekonstrukcja budynków to kompleks prac budowlano-montażowych, składających się m.in. z modernizacji, rozbiórek, dobudowy pięter.

Rekonstrukcję stosuje się przy konieczności poprawienia warunków mieszkaniowych, zwiększenia efektywności funkcjonowania, zwiększenia powierzchni budynku itp. Przebudowa wymagana jest, gdy wzrasta czasowe lub stałe obciążenie budynku, rozbudowywane są podziemne pomieszczenia, jak również w przypadku uszkodzenia lub zmian strukturalnych stanu gleby.

W procesie rekonstrukcji można, bez zmieniania wielkości budynku, zmienić jego przeznaczenie, ilość i jakość pomieszczeń, rozszerzyć powierzchnię budynku lub przystosować przestrzeń podziemną.

Specjaliści firmy Grekodom Development oferują pełen zakres usług rekonstrukcyjnych różnorodnych obiektów. Ważną rolę odgrywa zapewnienie określonego poziomu kapitału i trwałości materiałów przeznaczonych do rekonstrukcji budynku.

Prace nad przebudową obiektów różnych typów mogą obejmować szereg działań, począwszy od prostych napraw, kończąc na skomplikowanych technicznie procesach, które wymagają pracochłonnej inżynierii i wysokich kwalifikacji bezpośrednich wykonawców.

 

Specjaliści firmy oferują następujące usługi:

  • przeprojektowanie przestrzeni wewnętrznej bez oddziaływania na konstrukcje nośne;

  • zamiana lub wzmocnienie konstrukcji nośnych;

  • dobudowa dodatkowych powierzchni lub pięter, odpowiednio do możliwości konstrukcyjnych budynku;

  • wymiana zużytego wyposażenia;

  • poprawa architektonicznego wyrazu budynku, rekonstrukcja fasad, wykończenie i wymiana części;

  • demontaż;

  • wymiana okien i drzwi, zmiana ich układu;

  • dźwięko- i termoizolacja.

 

Przy rekonstrukcji bierze się pod uwagę ważne czynniki, takie jak stopień zniszczenia budynku, stan techniczny elementów konstrukcyjnych, wysokość wkładu w przebudowę i możliwy efekt, obecność inwestora, oczekiwany czas przebudowy itd.

Nasza firma jest gotowa do przeprowadzenia rekonstrukcji projektów budowlanych każdego typu szybko i dokładnie, a także wykonać prace, które spełniają przemysłowe i prywatne wymagania, wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń sanitarnych, normy techniczne i ochrony środowiska.

Subskrypcja newslettera