Kredytowanie w Grecji

Nasza firma wkłada mnóstwo wysiłku, aby każda transakcja była jak najbardziej korzystna dla klienta. Dlatego też proponujemy Państwu nowe usługi związane z kredytowaniem.

Cel kredytu

Zakup gotowej lub dopiero powstającej nieruchomości w Grecji (domu mieszkalnego, domu podmiejskiego, działki, a także działki pod budowę nieruchomości)

Wybudowanie nieruchomości

Rodzaj kredytu

Kredyt długoterminowy, w którym podstawowa kwota wraz z procentami wypłacana jest w równych transzach przez cały okres obowiązywania umowy.

Kredyt na zasadzie otwarcia linii kredytowej, wypłacany częściami.

Waluta kredytu

Walutą kredytu jest euro.

 

Stopa kredytowa

 

Od 4,5% -5% w skali roku.

 

Suma kredytu

W przypadku zakupu, suma kredytu nie może przekroczyć sumy wskazanej w umowie. Maksymalny stosunek procentowy sumy kredytu do wartości nieruchomości wynosi 60%.

 

Okres spłaty kredytu

Maksymalny termin spłaty kredytu nie przekracza 15 lat. Podstawowym warunkiem jest, by pożyczkobiorca w chwili zakończenia jego spłaty nie przekroczył 65 lat.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny dowód osobisty.

 

Dla pracowników posiadających umowę o pracę:

  • deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata pracy (wydane w kraju zamieszkania pożyczkobiorcy),

  • zaświadczenie o zarobkach wydane przez pracodawcę.

 

Dla prywatnych przedsiębiorców:

  • deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata pracy,

  • dokument potwierdzający posiadanie firmy,

  • dowolny dokument potwierdzający stałe miejsce zameldowania pożyczkobiorcy,

  • zaświadczenie bureau score (informacja kredytowa), za ostatni miesiąc, wydawana przez kompetentne organy w kraju pożyczkobiorcy, wskazująca wszelkie bieżące zobowiązania kredytowe,

  • kopia otrzymanego w Grecji nr NIP,

  • kopia rachunku telefonicznego, potwierdzającego adres i numer telefonu pożyczkobiorcy.

 

Obowiązki pożyczkobiorcy

Proces udzielenia kredytu przeprowadzany jest na podstawie specjalnego upoważnienia, spisanego w języku angielskim, z dołączonym tłumaczeniem na język grecki.

Osobą upoważnioną powinien być prawnik, stale mieszkający w Grecji i będący jej obywatelem.

Upoważnienie obejmuje wszystkie etapy załatwiania kredytu hipotecznego, od złożenia stosownego oświadczenia, do podpisania umowy i wypłaty kredytu.

Upoważnienie powinno zostać dostarczone przez pożyczkobiorcę na samym początku procesu, jako oryginał podpisany w dwóch językach, z obowiązkowym potwierdzeniem autentyczności podpisu.

Pożyczkobiorca powinien stawić się osobiście, przynajmniej jeden raz, najpóźniej do dnia podpisania umowy kredytowej, w oddziale banku udzielającym kredytu i zostawić tam wzór podpisu.

Obsługa pożyczkobiorcy

Niezbędne jest otwarcie rachunku bankowego e-banking, poprzez który możliwe będzie informowanie i obsługa pożyczkobiorcy.

Subskrypcja newslettera