Sprzedaż - Hotel 600 m² w Północnej Grecji

370 000 €

300 000 €